Χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

 

Α/Α

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

1

Α΄

Δίκαιο Εταιριών Ι (προσωπικές και μικρές κεφαλαιουχικές εταιρίες)

Τρίτη

16:00 18:00

εξ αποστάσεως

Γ. ΨαρουδάκηςΑ. Δεσποτίδου 

2

Α΄

Δίκαιο Εμπορικών Δικαιοπραξιών Ι (Συμβάσεις διαρκούς εμπορικού χαρακτήρα)

Πέμπτη

18:00 20:00

εξ αποστάσεως

Ο. Χατζηνικολάου - Αγγελίδου,
Ν. Ελευθεριάδης

3

Α΄

Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή – Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Δευτέρα

18:00 20:00

εξ αποστάσεως

Ε. Αλεξανδρίδου,
Β. Αντωνόπουλος,
Α. Παπαδοπούλου, Ρ. Γιοβαννόπουλος

4

Α΄

Δίκαιο του Τραπεζικού Συστήματος – Γενικό μέρος του Δικαίου των Τραπεζικών Συμβάσεων 

Δευτέρα 

20:00 22:00

εξ αποστάσεως

Σ. ΨυχομάνηςΕ. ΤζίβαΝ. Ελευθεριάδης, Ρ. Γιοβαννόπουλος

5

Α΄

Ναυτικό Δίκαιο και Δίκαιο Μεταφοράς

Πέμπτη

16:00 18:00

εξ αποστάσεως

Α. Μπεχλιβάνης

 

 

Εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

 

Α/Α

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

1

Β΄

Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών ΙΙ (ανώνυμη εταιρία με ιδιαίτερη έμφαση σε διατάξεις ενωσιακής προέλευσης)

Τρίτη

16:00 20:00

εξ αποστάσεως

Γ. Ψαρουδάκης

2

Β΄

Δίκαιο Εμπορικών Δικαιοπραξιών ΙΙ (ασφαλιστικές συμβάσεις, συμβάσεις δικαίου μεταφοράς και τουρισμού, αξιογραφικές ενοχές, συμβάσεις στην πτώχευση)

Πέμπτη

18:00 22:00

εξ αποστάσεως

Ν. ΕλευθεριάδηςΑ. Δεσποτίδου

3

Β΄

Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Δευτέρα

18:00 20:00

εξ αποστάσεως

Ε. Αλεξανδρίδου,
Β. Αντωνόπουλος, Α. Παπαδοπούλου,
Ρ. Γιοβαννόπουλος

4

Β΄

Οι κατ’ ιδίαν Τραπεζικές Συμβάσεις

Τετάρτη

18:00 20:00

εξ αποστάσεως

Σ. Ψυχομάνης, Ε. Τζίβα,
Ρ. Γιοβαννόπουλος, Ν. Ελευθεριάδης

5

Β΄

Eιδικά θέματα ναυτικού δικαίου

Πέμπτη 

16:00 18:00

εξ αποστάσεως

Α. Μπεχλιβάνης