Ανακοίνωση για εξέταση στο ΠΜΣ "Δίκαιο Εμπορικών Δικαιοπραξιών Ι" & "Δίκαιο Εμπορικών Δικαιοπραξιών ΙΙ" στις 28-9-2021

15/09/2021

Θεσσαλονίκη, 15-9-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από τον Τομέα Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις στο μεταπτυχιακό μάθημα "Δίκαιο Εμπορικών Δικαιοπραξιών Ι" με διδάσκοντα τον επίκ. καθηγητή Ν. Ελευθεριάδη θα γίνουν την Τρίτη 28-9-2021 ώρα 17:00. Οι εξετάσεις στο μεταπτυχιακό μάθημα "Δίκαιο Εμπορικών Δικαιοπραξιών ΙΙ" με διδάσκοντες τον επίκ. καθηγητή Ν. Ελευθεριάδη και την επίκ. καθηγήτρια Α. Δεσποτίδου θα γίνουν την Τρίτη 28-9-2021 ώρα 18:00. Παρακαλώ τους φοιτητές που είναι να εξεταστούν να το δηλώσουν με μειλ στη γραμματεία του τομέα μέχρι την Δευτέρα 20-9-2021. Στη συνέχεια θα ανακοινωθεί και ο σύνδεσμος εξέτασης για το κάθε μάθημα.

Από τον Τομέα