Αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων εισαγωγής στο ΠΜΣ για το ακ. έτος 2021-2022

07/10/2021

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2021-2022

 

Επισυνάπτονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων εισαγωγής στο ΠΜΣ με τίτλο "Εμπορικό Δίκαιο" για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

 

Για την έναρξη των μαθημάτων και τη διαδικασία εγγραφής θα δημοσιευθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.