Κατάσταση ονομάτων στο ΠΜΣ στο Δίκαιο Εταιριών ΙΙ στις 23-9-2021

10/09/2021

Θεσσαλονίκη, 10-9-2021

23-9-2021

18:00
Αβραμίδου Σοφία
Αλεξόπουλος Ανάργυρος
Αργυροπούλου Λυδία - Άννα
Βάρδας Νικόλαος

19:00
Γαζέτης - Κουκώλης Αναστάσιος
Δεμερτζή Χρυσούλα
Κουρτίδη Καλυψώ
Μαλλιωτάκης Στυλιανός

20:00
Μαριάδη Μαρία
Πογαρίδης Ευστάθιος
Σιαπέρας Βασίλειος
Σταμπουλής Ευάγγελος